intuïtieve benadering


Waardemanagement is een intuïtieve benadering voor je managementteam om je organisatie(onderdeel) toekomstbestendig te houden. Hoe zorg je er samen voor dat jullie kernstakeholders tevreden blijven over de waarde die jullie voor hen creëren én beschermen? 'Waarde' gaat daarbij over wat die belanghebbenden waardevol vinden vanuit hun belangen.

Hoe kun je als team steeds de winkel blijven verbouwen terwijl de verkoop gewoon doorgaat? Dat is nodig om jullie organisatie veerkrachtig ('resilient') en weerbaar te houden. De praktische aanpak om dit te bereiken komt neer op het samen beantwoorden van vijf basisvragen. Ze zijn erop gericht om jullie beslissers te helpen om kansen beter te benutten en bedreigingen beter te beperken bij hun dagelijks werk. Door hun keuzes kunnen die collega's waarde realiseren óf juist vernietigen. 

De mate waarin jullie voldoen aan de verwachtingen van jullie medewerkers, klanten, financiers, toezichthouders etcetera bepaalt jullie succes. De kracht van waardemanagement is dat het je team helpt bij het maken van bewuste keuzes met betrekking tot jullie werkstandaarden en werkwijzen om aan die verwachtingen te voldoen. Het maakt de beslissers bewuster van de mogelijke consequenties van hun eigen handelen of nalaten op de belangen van jullie stakeholders. 

Beslissers helpen om betere afwegingen te maken - dit staat centraal bij waardemanagement. Liggen de te verwachten uitkomsten van jullie sleutelindicatoren binnen aanvaardbare bandbreedtes? Zo niet, dan is het zaak om na te gaan in hoeverre jullie interne organisatie moet worden aangepast. Is dat niet mogelijk? Dan is het geboden om tijdig de verwachtingen van jullie stakeholders bij te stellen.

In de praktijk worden interne beheersing en risicomanagement doorgaans vormgegeven door een compliance-achtige functie te creëren. Die afzonderlijke functie houdt zich dan bezig met risicobereidheidsverklaringen, risicoregisters, risicodiagrammen ('heatmaps'), beheersraamwerken, GRC-applicaties, 'in control' verklaringen etecetera. Lees hier waarom conventioneel risicomanagement jullie beslissers maar beperkt helpt om kansen beter te benutten en bedreigingen beter te beperken.

Bij waardemanagement staan jullie waardeketens centraal en niet de afzonderlijke afdelingen en functies. Het gaat vooral over de kwaliteit van de samenwerking en dus over de organisatiecultuur. Het ondersteunt leidinggevenden bij de transitie van dicteren naar voorwaarden scheppen, van controleren naar vertrouwen geven en van afhankelijkheid creëren naar autonomie vergroten.

Ik nodig je uit om zelf de grote voordelen voor je team te ontdekken. Overzicht over ieders taken en werkzaamheden leidt tot inzicht in wat die bijdragen aan waardecreatie en -bescherming. En dat is weer de basis voor jullie gezamenlijke focus op wat er steeds beter kan. Graag vertel ik je meer over wat dit ook voor jou en je team kan opleveren.  

Een praktijkvoorbeeld van de planning van een waardemanagement implementatietraject:

voorbeeld waardemanagement implementatie