werkleergang voor MT's

 

Als managementteam ben je verantwoordelijk voor het toekomstbestendig houden van je organisatie is. In de praktijk worden er periodieke heisessies georganiseerd om hier samen over na te denken. Vervolgens blijkt dan dat de doorvertaling van de besproken ideeën naar de dagelijkse werkelijkheid minder eenvoudig is. 

Bij deze werkleergang ga je als team aan de slag gedurende vier sessies van een dagdeel; gewoonlijk met telkens enige tijd tussen de sessies om zaken voor te bereiden of uit te werken. De sessies zijn erop gericht om jullie team niet alleen vertrouwd te maken met de voordelen en de aanpak van waardemanagement, maar om deze benadering specifiek toe te passen binnen jullie eigen organisatie. 

Elke sessie levert steeds concrete output op, die jullie meer overzicht, inzicht en focus geeft met betrekking tot jullie organsatie. 

  • # 1 | het geïntegreerde procesoverzicht van de organisatie, inclusief relevante applicaties en transactiestromen ('wat');
  • # 2 | de relevante sleutelindicatoren die uitdrukken wanneer jullie succesvol zijn volgens de kernstakeholders ('waarom');
  • # 3 | helderheid over de onderlinge verantwoordelijkheden en de zeggenschap ('wie');
  • # 4 | een geïntegreerd programma met lopende en mogelijke verbeterprojecten ('verbeteren').

Veel organisaties hebben te maken met onoverzichtelijk, verouderd of overtollig beleid. Wellicht is hier ook bij jullie sprake van. De huidige manier van samenwerken (de mate van vrijlaten versus voorschrijven) is de resultante van keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Waardemanagement helpt bij het gestructureerd identificeren, prioriteren en monitoren van relevante verbeterprojecten. Doorgaans gaan deze over het aanpassen van de werkstandaarden of werkwijzen ('hoe') en over competentie-ontwikkeling. Allemaal gericht op het versterken van jullie toekomstbestendigheid. Op basis van de gemaakte selectie kunnen de verbeterinitiatieven vervolgens worden toegewezen aan eigenaren en kan de voortgang worden gemonitord. 

Werk samen aan de voortdurende verbetering van jullie gezamenlijke speelveld. De voorbereiding en de uitwerking van de sessies worden doorgaans gedaan door een compact kernteam bestaande uit collega's die de organisatie goed kennen. De kosten voor de werkleergang bedragen EUR 3.750 exclusief btw en inclusief alle voorbereidingen.

Vraag geheel vrijblijvend naar de vele mogelijkheden: marinus@waardemanagement.nu | 06 52 06 21 66 | contactformulier.