vanuit de praktijk

Mijn activiteiten als interim professional, adviseur en trainer zijn erop gericht om managementteams te helpen toekomstbestendig te blijven. Mijn opdrachtgevers kunnen dit realiseren door waarde te blijven creëren én beschermen voor hun kernstakeholders. 

De waardemanagement benadering is vanuit de praktijk ontwikkeld om ook jouw team hierbij te helpen. De aanpak is toepasbaar in elke sector. Het vraagt dat je eerst moet begrijpen welke percepties van 'waarde' je kernstakeholders eigenlijk hebben. Hun belangen hebben bijvoorbeeld betrekking op zaken als veiligheid, rendement, privacy, punctualiteit, ongestoorde voortgang, ecologische voetafdruk enzovoort.

Ik merkte dat veel staffunctionarissen worstelen met de vraag hoe zij waarde kunnen toevoegen. Denk aan de uitdagingen voor functies als: controlling, risk management, internal auditing, compliance, internal control, health & safety, quality, security, privacy, social responsibility, business continuity, etcetera. 

Mijn waardemanagement aanpak helpt om effectiever en prettiger samen te werken - zowel onderling als bij het ondersteunen van de collega’s die de klanten bedienen. Die laatsten moeten bij hun werkzaamheden voortdurend afwegingen maken. Heldere kaders, werkstandaarden en werkwijzen helpen hen bij hun dagelijkse besluitvorming. Door één gezamenlijk verbeterprogramma te creëren kun je als team de noodzakelijke veranderingen weloverwogen doorvoeren.