training

Zoek je duidelijke uitleg over het omgaan met kansen en bedreigingen in de praktijk of ben je geïnteresseerd in de nieuwste inzichten?

Als trainer, spreker of docent verzorg ik graag een training, seminar, presentatie, inspiratiesessie of gastcollege voor jou en/of je collega's.

Ik ben als docent opgenomen in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO).Wil je een op maat gemaakte training voor jou en je collega's? Of een inspiratiesessie? Ik denk graag met jullie mee over het ontwikkelen en verzorgen van een flexibel programma, dat helemaal is afgestemd op jullie wensen. Hieronder vind je voorbeelden van mogelijke onderwerpen:

(on)zin van risicomanagement systemen  |

ISO 31000 Risk Management

 kernbegrippen risicomanagement en interne beheersing  |

COSO Enterprise Risk Management

belangen en verwachtingen van stakeholders managen  |

OCEG GRC Capability Model

sleutelrol van leiderschap en cultuur  |

bewustzijn van kansen & bedreigingen versterken

relatie risicomanagement - prestatiemanagement  |

harde en zachte sleutelindicatoren

waardecreatie & -bescherming in de praktijk  |

voor- & nadelen van risicobereidheidsuitspraken

helicopterview creëren voor de organisatieleiding  |

interne beheersing bekeken vanuit de waardeketen

kansen & bedreigingen identificeren, beoordelen en adresseren  |

organisatiedoelstellingen en aanvaardbare bandbreedtes

effectief omgaan met kansen & bedreigingen  |

percepties en denkfouten

"policy house" inrichten en onderhouden  |

passende beheersmaatregelen ontwerpen

rapporteren over kansen & bedreigingen  |

voortdurende monitoring

prognosekracht ontwikkelen  |

(on)zin van "in control statements"

continuïteits- en incidentmanagement  |

kernwaarden en het omgaan met conflicterende belangen

geïntegreerde managementrapportages  |

de organisatiecultuur meten

van zoveelste silo naar verbinder van alle silo's  |

effectief samenwerken binnen de "3 lines of accountability"

valkuilen bij GRC software  |

integrated reporting

samenwerking tussen staffuncties onderling en met de lijn  |

van interne toezichthouder naar kritische huisvriend

 mandatering, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  |

voortdurend verbeteren met waardemanagement 

de effectiviteit van beheersmaatregelen vaststellen  |

informatie als brandstof voor besluitvorming

passende balans tussen vertrouwen en controle  |

fraudepreventie, -detectie, -onderzoek en -afwikkeling


Voor opleidingsinstituten, hogescholen en universiteiten verzorg ik trainingen, seminars en gastcolleges in binnen- en buitenland. Ook geef ik regelmatig presentaties en workshops tijdens congressen en seminars.

BI Business School (Noorwegen)  |

International Management Forum

Compliance Consulting (Kazachstan)  |

LEAD Training Services (Malta)

De Baak  |

Markus Verbeek Praehep

Erasmusuniversiteit  |

NARIS

Euroforum  |

Ned. KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders

Global Institute for Risk Management Standards (Frankrijk)  |

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

FDB (Singapore)  |

NIVE Opleidingen

Haagse Hogeschool  |

Open Compliance & Ethics Group

IBO Business School  |

PwC (Sri Lanka)

IFACI (Frankrijk)  |

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Improfin Academie  |

Teshawur Consulting (Dubai)

Insight Auditors (Malta)  |

Universiteit Twente

Institute for International Research  |

Universiteit van Tilburg

Instituut van Internal Auditors (Nederland, Singapore)  |

Vereniging van RegisterControllers

International Finance Corporation (Rusland)  |

Vlerick Business School (België)