specifieke thema's

Kunnen jij en je team ondersteuning gebruiken bij de onderstaande thema's? Ik denk graag met jullie mee over praktische oplossingen die passen bij jullie situatie en ambitie.


 interne samenwerking versterken  |

managementsilo's onderling verbinden

stakeholderanalyses uitvoeren  |

governance praktisch vormgeven

verantwoordelijkheden en bevoegdheden verhelderen  |

taken afbakenen tussen de "3 Lines of Accountability"

 steunen op professionele beoordeling versus protocollering  |

afspraken regisseren over dienstverlening door stafafdelingen

speelruimte van decentrale eenheden bepalen  |

gezonde balans houden tussen vertrouwen en controle

doelstellingen & sleutelindicatoren meetbaar formuleren  |

planning- & controlcyclus praktisch vormgeven

 geïntegreerd procesoverzicht opstellen  |

inzicht houden in transactiestromen

behaalde resultaten monitoren  |

geïntegreerde managementrapportages opstellen

knelpunten identificeren, prioriteren en oplossen  |

prestatiegesprekken organiseren

prognosekracht versterken  |

investeren in continuïteit door middel van kennisbeheer

informatie voor evenwichtige besluitvorming aanreiken  |

veronderstellingen in plannen beoordelen

belangenafwegingen bespreekbaar maken  |

bewustwording van kansen & bedreigingen creëren

passende beheersing van processen en projecten inrichten  |

wet- en regelgeving doorvertalen naar bedrijfsprocessen

beheersraamwerken onderling afstemmen  |

normstelling door vakspecialisten in goede banen leiden

huisregelhuis overzichtelijk houden  |

werking van gekozen beheersmaatregelen vaststellen

 efficiënt voldoen aan keurmerken en certificeringen  |

risicoparagraaf en in control statement opstellen

relaties met toezichthouders versterken  |

compliance aantoonbaar maken

geïntegreerd verbeterprogramma benutten  |

program management office optimaliseren



Ik vertel je graag meer over de vele mogelijkhedenmarinus@waardemanagement.nu | 06 52 06 21 66 | via het contactformulier